Ang mga negosyo ay nagpapatakbo sa lahat ng mga sektor na nakalista sa ibaba. Gumamit ng hashtag ng sektor upang magbahagi ng pinakamahusay na kasanayan sa daan patungo sa napapanatiling mga layunin sa pag-unlad (#SDGs).


In English: #isicPH - Industry
Sa tagalog: Mga aktibidad sa ekonomiya