Kasama sa klase na ito:
  • pakikipagkapwa, pagpapayo, kapakanan, sumangguni at mga katulad na serbisyo na naglalayong sa mga matatanda at may kapansanan sa kanilang mga tahanan o sa ibang lugar at isinasagawa ng pampubliko o ng mga pribadong organisasyon, pambansa o lokal na lokal na tulong sa sarili at sa pamamagitan ng mga espesyalista na nagbibigay ng mga serbisyo sa pagpapayo:
    • pagbisita sa mga matatanda at may kapansanan (#cpc9349)
    • mga aktibidad sa pangangalaga sa araw para sa mga matatanda o para sa may kapansanan na may sapat na gulang
    • bokasyonal na rehabilitasyon at habilitasyon na aktibidad para sa mga may kapansanan sa kondisyon na ang bahagi ng edukasyon ay limitado (#cpc9341)

Hindi kasama ang klase na ito:Ang #tagcoding hashtag para sa Mga aktibidad sa panlipunan na walang tirahan para sa mga matatanda at may kapansanan sa Pilipinas ay #isic8810PH.


English - Ilonggorating: 0+x

Aling mga pang-ekonomiyang aktibidad at pag-andar ng pamahalaan ang nakikipag-usap sa isang produkto o serbisyo?