Kasama ang pagkakaloob ng mga serbisyo sa tirahan at personal na pangangalaga para sa mga matatanda at may kapansanan na hindi lubos na nag-aalaga para sa kanilang sarili at / o hindi nais na mamuhay nang nakapag-iisa. Ang pangangalaga ay karaniwang may kasamang silid, board, pangangasiwa, at tulong sa pang-araw-araw na pamumuhay, tulad ng mga serbisyong pang-bahay. Sa ilang mga pagkakataon ang mga yunit na ito ay nagbibigay ng dalubhasang pangangalaga sa pag-aalaga para sa mga residente sa magkahiwalay na mga pasilidad na on-site.

Kasama sa klase na ito:

  • mga aktibidad ng:
    • pasilidad na tumutulong sa pang araw-araw (#cpc9322)
    • patuloy na pangangalaga sa mga pamayanan ng pagreretiro
    • mga tahanan para sa mga matatanda na may kaunting pangangalaga sa pag-aalaga
    • mga pahingaang bahay na walang pangangalaga

Hindi kasama ang klase na ito:Ang #tagcoding hashtag para sa Mga aktibidad sa pangangalaga sa paninirahan para sa matatanda at may kapansanan sa Pilipinas ay #isic8730PH.


English - Ilonggorating: 0+x

Aling mga pang-ekonomiyang aktibidad at pag-andar ng pamahalaan ang nakikipag-usap sa isang produkto o serbisyo?