Kasama sa klase na ito:
  • Pamamahala at pagpapatakbo ng regular at tulong na puwersa ng pulisya na suportado ng mga pampublikong awtoridad at ng port, border, coastguards at iba pang espesyal na puwersa ng pulisya, kabilang ang regulasyon sa trapiko, dayuhan pagpaparehistro, pagpapanatili ng mga tala ng pag-aresto
  • Paglaban at pag-iwas sa sunog (#cpc9126):
    • pangangasiwa at pagpapatakbo ng mga regular at pantulong na brigada sa pag-iwas sa sunog, pag-aapoy ng sunog, pagliligtas ng mga tao at hayop, tulong sa mga pambayang kalamidad, baha, aksidente sa kalsada atbp.
  • pangangasiwa at pagpapatakbo ng mga administrasyong sibil at kriminal na batas sa korte(#cpc9127), hukuman ng militar at sistema ng panghukuman, kasama ang ligal na representasyon at payo sa ngalan ng gobyerno o kapag ipinagkaloob ng gobyerno sa cash o serbisyo
  • Pagbigay ng mga paghatol at pagpapakahulugan ng batas
  • arbitrasyon ng mga kilos sibil
  • pangangasiwa ng bilangguan at pagkakaloob ng mga serbisyo sa pagwawasto, kabilang ang mga serbisyong rehabilitasyon (#cpc9128), anuman ang kanilang pamamahala at operasyon ay ginagawa ng mga yunit ng gobyerno o ng mga pribadong yunit sa isang kontrata o bayad sa bayad
  • pagkakaloob ng mga panustos para sa paggamit ng pang lokal na emerhensiyang kung sakaling may kalamidad sa kapayapaan (#cpc9129)

Hindi kasama ang klase na ito:Ang #tagcoding hashtag para sa Mga pampublikong kaayusan at kaligtasan sa Pilipinas ay #isic8423PH.


English - Ilonggorating: 0+x

Aling mga pang-ekonomiyang aktibidad at pag-andar ng pamahalaan ang nakikipag-usap sa isang produkto o serbisyo?