• Ang pagbibigay ng proteksyon sa panlipunan sa anyo ng mga benepisyong pananalapi at benepisyo sa uri sa mga taong hindi kasama sa lipunan o nanganganib na maibukod sa lipunan (tulad ng mga taong mahihirap, kumita ng mababang kita, mga imigrante, katutubong tao, mga takas, alkohol at sangkap mga nang-aabuso, biktima ng karahasang kriminal, atbp.);
  • pangangasiwa at pagpapatakbo ng naturang mga plano ng proteksyon sa lipunan;
  • Mga benepisyo sa salapi, tulad ng suporta sa kita at iba pang pagbabayad ng salapi sa mga mahihirap at mahihinang tao upang makatulong na maibsan ang kahirapan o tumulong sa mga mahirap na sitwasyon;
  • Mga benepisyo sa uri, tulad ng panandaliang at pangmatagalang kanlungan at lupon na ibinigay sa mga mahihirap at mahina laban sa mga tao, rehabilitasyon ng mga nan abuso sa alak at sangkap, mga serbisyo at kalakal upang matulungan ang mga mahihinang tao tulad ng pagpapayo, kanlungan, tulong sa pagsasagawa araw-araw gawain, pagkain, damit, gasolina, atbp.

Katugmang klase ng ISICv4: #isic8430 - Sapilitang mga aktibidad sa seguridad sa lipunan


Ang #tagcoding hashtag para sa Pagbubukod sa lipunan n.e.c.(IS) sa Pilipinas ay #cofog1070PH.


English - IlonggoAling mga pang-ekonomiyang aktibidad at pag-andar ng pamahalaan ang nakikipag-usap sa isang produkto o serbisyo?