• Ang probisyon ng edukasyon na hindi matutukoy ayon sa antas (iyon ay, mga programang pang-edukasyon, sa pangkalahatan para sa mga may sapat na gulang, na hindi nangangailangan ng anumang espesyal na paunang pagtuturo, sa partikular na pagsasanay sa bokasyonal at pag-unlad na pangkulturang);
  • pangangasiwa, inspeksyon, pagpapatakbo o suporta ng mga institusyong nagbibigay ng edukasyon na hindi matutukoy ayon sa antas;
  • mga iskolarsip, gawad, pautang at allowance upang suportahan ang mga mag-aaral na nagtataguyod ng mga programa sa edukasyon na hindi matutukoy ayon sa antas.

Katugmang klase ng ISICv4: #isic8412 - Ang regulasyon ng mga aktibidad ng mga samahan na nagbibigay ng pangangalaga sa kalusugan, edukasyon,kultura at...

may kaugnayan sa at sumusuporta sa ganitong akdibidad:

pagbibigay ng mga serbisyo:
#cpc9291 - Iba pang mga serbisyo sa edukasyon at pagsasanay


Ang #tagcoding hashtag para sa Edukasyon na hindi maaaring tukuyin ayon sa antas (IS) sa Pilipinas ay #cofog0950PH.


English - Ilonggo


Ang mga backlink sa ibaba ay karaniwang hindi kasama ang mga item ng bata at kapatid, ni ang mga pahina sa mga breadcrumb.


Aling mga pang-ekonomiyang aktibidad at pag-andar ng pamahalaan ang nakikipag-usap sa isang produkto o serbisyo?