• Pagbibigay ng edukasyon sa tersyarya sa ISCED-97 antas 6;
  • pangangasiwa, pag-iinspeksyon, pagpapatakbo o suporta ng mga pamantasan at iba pang mga institusyong nagbibigay ng pang-tersyareng edukasyon sa ISCED-97 antas 6;
  • mga iskolarship, gawad, pautang at allowance upang suportahan ang mga mag-aaral na nagtuturo ng tersyarya na edukasyon sa ISCED-97 antas 6.

Hindi kasama ang: dagdag na serbisyo sa edukasyon #cofog0960 - Mga serbisyong pantulong sa edukasyon (IS).


Katugmang klase ng ISICv4: #isic8412 - Ang regulasyon ng mga aktibidad ng mga samahan na nagbibigay ng pangangalaga sa kalusugan, edukasyon,kultura at...

may kaugnayan sa at sumusuporta sa ganitong akdibidad: #isic8530 - Mataas na edukasyon

pagbibigay ng mga serbisyo: #cpc9252 - Pangalawang yugto ng eduksayon sa tersyarya


Ang #tagcoding hashtag para sa Pangalawang yugto ng eduksayon sa tersyarya (IS) sa Pilipinas ay #cofog0942PH.


English - Ilonggo


Ang mga backlink sa ibaba ay karaniwang hindi kasama ang mga item ng bata at kapatid, ni ang mga pahina sa mga breadcrumb.


Aling mga pang-ekonomiyang aktibidad at pag-andar ng pamahalaan ang nakikipag-usap sa isang produkto o serbisyo?